Personal Data Handling

ARTEMİS GMB GLOBAL TURIZM VE TICARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi:

Artemis GMB Global Turizm ve Ticaret A.Ş (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz dahil Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmeteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile ve KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatı ile Şirketimiz kişisel verilerinizi aşağıda belirtildiği şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

 

2. Kişisel Veri Toplamanın Amaçları, Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda, Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirebilmesi, ürün ve hizmetlerimizden memnuniyetinizin ölçümü, hizmet ve ürünlerimizden ve promosyon faaliyetlerimizden bilgilendirilmeniz, hizmet ve ürünlerimizin tanıtımı, Şirketimizin kendisini geliştirmesi ve size daha iyi hizmet sunabilmesine fikren katılımınız amaçları ile edinilir. İfade edilen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, işlenebilir ve aktarılabilir.

 

 

 Personal Data Handling

ARTEMİS GMB GLOBAL TURIZM VE TICARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi:

Artemis GMB Global Turizm ve Ticaret A.Ş (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz dahil Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmeteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile ve KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatı ile Şirketimiz kişisel verilerinizi aşağıda belirtildiği şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

 

2. Kişisel Veri Toplamanın Amaçları, Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda, Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirebilmesi, ürün ve hizmetlerimizden memnuniyetinizin ölçümü, hizmet ve ürünlerimizden ve promosyon faaliyetlerimizden bilgilendirilmeniz, hizmet ve ürünlerimizin tanıtımı, Şirketimizin kendisini geliştirmesi ve size daha iyi hizmet sunabilmesine fikren katılımınız amaçları ile edinilir. İfade edilen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, işlenebilir ve aktarılabilir.